JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., kandidát do Senátu za obvod Benešov

Motto: Odvážně do Senátu. Kandiduje za stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Povolání: místostarosta Říčan, vysokoškols. pedagog, advokát. Má webové stránky. Má profil na Facebooku. 43 let.