MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, kandidát do Senátu za obvod Ostrava-město

Motto: Se mnou se v Senátu nespálíte. Kandiduje za stranu Nezávislý kandidát. Povolání: přednostka Kliniky popáleninové medicíny FNO. Má webové stránky. Má profil na Facebooku. Má účet na twitteru: @zcrkvenjas. 42 let.